توجه : شرکت توسعه گستران سحرخیز بهاری پارس و یا هر شرکت دیگری هیچ گونه ارتباطی با سایت هایپرسان ندارد و سایت هایپرسان هیچگونه استخدام یا کار در منزل یا … ندارد و پول برای ارسال پیک به حساب هیچ کس واریز نفرمایید که کلاه برداری است و عواقب آن بعهده خودتان میباشد و به سایت دیوار و پلیس فتا نیز اطلاع داده شده است !!!!!!